El responsable d’aquesta pàgina web és XXXX , amb CIF: XXXXXX, domiciliat en  C/Calaf, 18 08700 Igualada Barcelona, tel .: 93 803 33 86.

De conformitat amb el que disposa l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de les dades de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades que es demanen a través d’aquesta pàgina web, no s’incorporen a cap fitxer i s’eliminen un cop realitzat el servei.

Tota la informació continguda en aquesta pàgina web es considerarà simplement a títol informatiu i en cap cas tindrà caràcter contractual.