logorad

La RAD( Royal Academy of Dance) és un dels sistemes d’estudi de la dansa clàssica homologat arreu del món. Va ser fundada el 1920 al Regne Unit. Cada any es realitzen exàmens de diferents nivells. Aquests exàmens són realitzats per examinadors desplaçats per aquest motiu des de tot el món. Els estudiants de dansa poden així assolir els diferents nivells i arribar a un nivell professional.

La nostra escola està inscrita a la RAD i segueix aquest sistema d’ensenyament de dansa i ja fa molts anys que presenta als exàmens alumnes de diferents cursos.

Els nostres alumnes sempre s’han distingit pel seu nivell i han estat felicitades per l’organització. De moment la majoria de les nenes han tret DISTINCTION que equival a un excel•lent (notes compreses entre el 7,6 i el 10).

attrezo