La pedagogia de l’Escola de Teatre Musical Atrezzo planteja l’ensenyament a través d’una activitat lúdica que desenvoluparà les potencialitats expressives i creatives dels alumnes. Una activitat que també contribuirà a la seva formació, tant des del punt de vista artístic, com de socialització i de creixement individual. De manera general començarem treballant la confiança en un mateix, el treball en equip, la desinhibició, la seguretat, la veu, la respiració, l’expressió corporal, el saber esperar el torn i saber escoltar, un cop adquirits aquests coneixements passarem a treballar tècniques d interpretació, treballarem personatges, textos…Amb la combinació del teatre, la música i l’expressió corporal tindrem com a resultat un espectacle total i integral musical. Sempre el nostre alumnat portarà el seu aprenentatge a escena, representant una funció a final de curs en un teatre. Per que el millor per aprendre teatre és fer teatre!
No importa l’edat, els estudis realitzats en teatre, la traça, l’únic que compta és una bona predisposició i ganes de passar-ho bé.
Amb aquest treball un s’acaba coneixent i acceptant-se millor, així com també tenir l’oportunitat de posar-te en la pell de personatges que possiblement siguin molt diferents a tu.
Tot això és l’objectiu de l’escola de Teatre Musical Atrezzo, i que és l’única d’aquestes característiques a la comarca de l’Anoia.
Formarem actors a partir dels 6 anys, en diversos grups:

  • Teatre Iniciació (6,7,8 anys)
  • TM1- (9/10/11/12 anys)
  • TM2- 1er, 2on,3er ESO   
  • TM3- 3er, 4rt ESO       
  • TM4- Batxillerat